DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

| In DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

                  DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

  

STT

Nội dung công việc

Biểu mẫu

Thời gian

 trả kết quả

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

1

Đơn xin đăng ký học Tin học chuẩn đầu ra

 Tải file  

 

2

Đơn xin đăng ký học Tiếng anh chuẩn đầu ra

Tải file

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

1

Cấp lại mật khẩu  (*) (password)

Tải file

 

2

Điều chỉnh thông tin sinh viên

Tải file

 

3

Làm thẻ sinh viên (*)

Tải file

 

4

Xin chuyển trường (chuyển đến)

Tải file

 

5

Chuyển lớp danh nghĩa

Tải file

 

6

Chuyển lớp học phần

Tải file

 

7

Đơn xin miễn giảm học phí

Tải file

 

8

Đăng ký lớp học phần

Tải file

 

9

Hủy đăng ký học phần

Tải file

 

10

Đăng ký học thay thế

Tải file

 

11

Xin chuyển điểm / miễn học phần (*)

Tải file

 

12

Xin hoãn thi kết thúc học phần (*)

Tải file

 

13

Xin thi lại kết thúc học phần (áp dụng cho trường hợp hoãn thi được duyệt, đơn gửi trước ngày thi 01 tuần)

Tải file

 

14

Đơn xin thi lại dành cho sinh viên rớt lần 1

Tải file

 

15

Xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần (*)

Tải file

 

16

Bảo lưu kết quả học tập và xét thủ tục xin học lại (*)

Tải file

 

17

Đề nghị xác nhận học phí (*)

Tải file

 

18

Đăng ký học cải thiện

Tải file

 

19

Xác nhận lịch học (*)

Tải file

 

20

Đơn xin gia hạn học phí

Tải file

 

21

Đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học (*)

Tải file

 

22

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (*)

Tải file

 

23

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ (*)

Tải file

 

24

Cấp bảng điểm quá trình (*)

Tải file

 

25

Cấp bảng điểm tốt nghiệp (*)

Tải file

 

26

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp (*)

Tải file

 

27

Xin học môn học thay thế

Tải file

 

28

Cấp giấy giới thiệu thực tập

Tải file

 

29

Xác nhận sinh viên (*)

Tải file

 

30

Xác nhận vay vốn

Tải file

 

31

Xác nhận cấp bù tiền miễn giảm học phí

Tải file

 

32

Xác nhận sổ ưu đãi trong giáo dục

Tải file

 

33

Cấp bằng tốt nghiệp

Tải file

 

34

Đăng ký xét tốt nghiệp (*)

Tải file

 

35

Xin miễn và công nhận chứng chỉ (*)

Tải file

 

36

Xác nhận miễn giảm học phí

Tải file

 

37

Đơn xin học lại

Tải file

 

38

Đơn xin xác nhận dân tộc

Tải file

 

39

Đơn yêu cầu được thôi học.

Tải file

 

KHOA DƯỢC

1

Giấy vào lớp thực hành

Tải file

 

2

Phiếu đăng ký kỳ thi phụ

Tải file

 

3

Phiếu đăng ký học lại

Tải file

 

4

Đơn xin chuyển điểm

Tải file

 

5

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Tải file

 

6

Đơn xin hoãn thi

Tải file

 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

1

 

Tải file

 

2

 

Tải file

 

3

 

Tải file

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 10
Hôm nay: 511
Hôm qua: 540
Tổng cộng: 150013