DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

| In DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

       DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

STT

Nội dung công việc

Biểu mẫu

Thời gian tối đa trả kết quả

1

Cấp lại mật khẩu  (*) (password)

 

 

2

Điều chỉnh thông tin sinh viên

 

 

3

Làm thẻ sinh viên (*)

 

 

4

Xin chuyển trường (chuyển đến)

 

 

5

Chuyển lớp danh nghĩa

 

 

6

Chuyển lớp học phần

 

 

7

Đơn xin miễn giảm học phí

 10_PDT_BM

 

8

Đăng ký lớp học phần

 

 

9

Hủy đăng ký học phần

 01_PDT_BM

 

10

Đăng ký học thay thế

 

 

11

Xin chuyển điểm / miễn học phần (*)

 07_PDT_BM

 

12

Xin hoãn thi kết thúc học phần (*)

 03_PDT_BM

 

13

Xin thi lại kết thúc học phần (áp dụng cho trường hợp hoãn thi được duyệt, đơn gửi trước ngày thi 01 tuần)

 06_PDT_BM

 

14

Đơn xin thi lại dành cho sinh viên rớt lần 1

 05_PDT_BM

 

15

Xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần (*)

 

 

16

Bảo lưu kết quả học tập và xét thủ tục xin học lại (*)

 04_PDT_BM

 

17

Đề nghị xác nhận học phí (*)

 

 

18

Đăng ký học cải thiện

 

 

19

Phiếu đăng ký học bố túc kiến thức

11_PDT_BM

 

20

Đơn xin gia hạn học phí

 

 

21

Đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học (*)

 

 

22

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (*)

 

 

23

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ (*)

 

 

24

Cấp bảng điểm quá trình (*)

 

 

25

Cấp bảng điểm tốt nghiệp (*)

 

 

26

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp (*)

 

 

27

Xin học môn học thay thế

 

 

28

Cấp giấy giới thiệu thực tập

 

 

29

Xác nhận sinh viên (*)

 08_PDT_BM

 

30

Xác nhận vay vốn

 09_PDT_BM

 

31

Xác nhận cấp bù tiền miễn giảm học phí

 

 

32

Xác nhận sổ ưu đãi trong giáo dục

 

 

33

Cấp bằng tốt nghiệp

 

 

34

Đăng ký xét tốt nghiệp (*)

 

 

35

Xin miễn và công nhận chứng chỉ (*)

 

 

36

Xác nhận miễn giảm học phí

 

 

37

Đơn xin học lại

 02_PDT_BM

 

38

Đơn xin xác nhận dân tộc

 

 

39

Đơn yêu cầu được thôi học.

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 13
Hôm nay: 180
Hôm qua: 529
Tổng cộng: 105250