Thông báo về việc quy định điều kiện dự thi kỳ thi phụ

| In Thông báo về việc quy định điều kiện dự thi kỳ thi phụ

 THÔNG BÁO

Về việc quy định điều kiện dự thi kỳ thi phụ

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 30/11/2017 về việc tổ chức kỳ thi phụ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông,

Phòng Đào tạo xin thông báo về điều kiện dự thi kỳ thi phụ như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Những sinh viên bị điểm F ở kỳ thi chính.

- Những sinh viên đủ điều kiện dự thi kỳ thi chính nhưng xin hoãn thi có lý do chính đáng và đã được nhà trường đồng ý.

Lưu ý: Những sinh viên bị cấm thi ở kỳ thi chính sẽ không được tham gia kỳ thi phụ.

2. Thi kỳ thi phụ:

- Sinh viên thi không đạt học phần nào phải thi kỳ thi phụ của học phần đó.

- Hình thức thi kỳ thi phụ: áp dụng như kỳ thi chính.

- Sau khi hoàn tất kỳ thi chính và kỳ thi phụ của mỗi học phần, nếu sinh viên vẫn bị điểm F thì phải đăng ký học lại.

3. Lệ phí dự thi:

- Môn lý thuyết: 200.000 đồng/môn

- Môn thực hành: 400.000 đồng/môn

4. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Thi kỳ thi phụ đúng các đợt thi do nhà trường tổ chức. Nếu sinh viên tự ý bỏ thi kỳ thi phụ thì phải đăng ký học lại.

- Làm đơn đăng ký thi kỳ thi phụ (theo mẫu quy định của trường), đóng lệ phí thi để được sắp xếp thi.

5. Thời gian áp dụng:

Thông báo này áp dụng cho kỳ thi phụ các học phần tính từ năm học 2017-2018 trở về sau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 10
Hôm nay: 32
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468448