THÔNG BÁO vv Đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, (Học kỳ 4) Sinh viên khóa 2016

| In THÔNG BÁO vv Đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, (Học kỳ 4) Sinh viên khóa 2016

                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

   

               Số: 11 /TB-ĐHCNMĐ                                                           Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đóng học phí học kỳ II cho sinh viên khóa 2016 (học kỳ thứ 4)

lớp 16DH1101; 16DH1102; 16KD1101; 16LK1101; 16AV1101;

16CD1101; 16CN1101 năm học 2017 – 2018

                                                                                                     ---------------------

Căn cứ vào thông báo số 03/TB-ĐHCNMĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018 về thông báo học phí học kỳ II cho sinh viên khóa 2016 năm học 2017 – 2018;

            Căn cứ vào nội dung họp đối thoại giữa Ban giám hiệu, các đơn vị và sinh viên ngày 23/03/2018;

            Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông thông báo về việc giảm phần thu chênh lệch học phí học kỳ II cho sinh viên khóa 2016 năm học 2017-2018 và mức học phí mới thay đổi như sau:

 

 

I. MỨC THU HỌC PHÍ:

NGÀNH

HỆ

TỔNG TC
TOÀN KHÓA (ko bao gồm GDTC + GDQP)

 ĐƠN GIÁ
/TC

SỐ TÍN CHỈ GDTC + GDQP

 ĐƠN GIÁ
GDTC + GDQP

TỔNG TIỀN HP PHẢI ĐÓNG TOÀN KHÓA HỌC

 HỌC PHÍ  ĐÃ THU 

 SỐ TIỀN CÒN PHẢI ĐÓNG

SỐ HK
 CÒN LẠI

 HỌC PHÍ PHẢI ĐÓNG HỌC KỲ NÀY

DƯỢC

ĐẠI HỌC

159

945.000

10

250.000

152.755.000

47.215.000

105.540.000

7

15.077.143

CAO ĐẲNG

105

798.000

10

250.000

86.290.000

44.544.000

41.746.000

3

13.915.333

NGÔN NGỮ ANH

ĐẠI HỌC

152

370.000

10

250.000

58.740.000

21.120.000

37.620.000

5

7.524.000

LUẬT

ĐẠI HỌC

123

370.000

10

250.000

48.010.000

18.160.000

29.850.000

5

5.970.000

KINH DOANH QT

ĐẠI HỌC

132

370.000

10

250.000

51.340.000

18.900.000

32.440.000

5

6.488.000

QLCN

ĐẠI HỌC

130

370.000

10

250.000

50.600.000

18.900.000

31.700.000

5

6.340.000

          II. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ: Từ ngày 12/04/2018 đến 28/4/2018.

III. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

Tất cả sinh viên đóng học phí qua tài khoản ngân hàng. Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ không thu học phí bằng tiền mặt để đảm bảo an toàn.

-         Chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

+ Số tài khoản: 5915 201 002 472

+ Tại ngân hàng: AGRIBANK – Chi nhánh huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

+ Sinh viên chuyển khoản cần ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp, ngày tháng năm sinh.

-         Nộp trực tiếp bằng thẻ ATM, Visa, Mastercard  qua máy POS tại :

+ Cơ sở chính: quốc lộ 1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

+ Cơ sở Biên Hòa 1: 1475, Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, ĐN

Sinh viên có điều gì cần hỏi thêm về phương thức đóng học phí vui lòng liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch trong giờ hành chính số điện thoại: 02516 59 59 99.

Đề nghị Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Đào tạo, Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp triển khai đôn đốc sinh viên đóng học phí theo thông báo này.

Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

Lưu ý: Sinh viên không đóng tiền học phí đúng thời hạn sẽ không được tham gia kỳ thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 ngay từ môn đầu tiên.

 

HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

-Phòng Đào tạo;

-Giáo viên chủ nhiệm;

-Phòng TCKH;                                                                                  

-Lưu TC-HC.              

            (Đã ký)

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 7
Hôm nay: 29
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468445