LỊCH THI KỲ THI PHỤ (LIÊN THÔNG)

| In LỊCH THI KỲ THI PHỤ (LIÊN THÔNG)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
     

                          Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

 

LỊCH THI KỲ THI PHỤ

 

 

DÀNH CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

 

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Môn Thi

Ngành

 

 

Bảy

09/06/2018

17h00

Anh Văn Chuyên Ngành

Dược học

 

 

 

 

Bào Chế Và Sinh Dược Học 1

Dược học

 

 

 

 

Bệnh Học

Dược học

 

 

 

 

Vi Sinh - Ký Sinh Trùng

Dược học

 

 

 

 

Hai

11/06/2018

17h00

Bào Chế Và Sinh Dược Học 2

Dược học

 

 

 

 

Độc Chất Học

Dược học

 

 

 

 

Dược Cộng Đồng

Dược học

 

 

 

 

Dược Động Học

Dược học

 

 

 

 

Dược Học Cổ Truyền

Dược học

 

 

 

 

Ba

12/06/2018

17h00

Dược Lâm Sàng 1

Dược học

 

 

 

 

Dược Lý

Dược học

 

 

 

 

13/06/2018

17h00

Hóa Dược 2

Dược học

 

 

 

 

Hóa Lý Dược

Dược học

 

 

 

 

Hóa Phân Tích

Dược học

 

 

 

 

Năm

14/06/2018

17h00

Dược Liệu 2

Dược học

 

 

 

 

Giải Phẫu

Dược học

 

 

 

 

Hóa Cơ Bản Dược

Dược học

 

 

 

 

Sáu

15/06/2018

17h00

Hóa Dược 1

Dược học

 

 

 

 

Hóa Hữu Cơ

Dược học

 

 

 

 

Bảy

16/06/2018

17h00

Hóa Đại Cương - Vô Cơ

Dược học

 

 

 

 

Dược Lâm Sàng 2

Dược học

 

 

 

 

Dược Liệu 1

Dược học

 

 

 

 

Đường Lối Cách Mạng Của ĐCS Việt Nam

Dược học

 

 

 

 

Hai

18/06/2018

17h00

Hóa Sinh

Dược học

 

 

 

 

Kiểm Nghiệm Dược Phẩm

Dược học

 

 

 

 

Marketing TT Và Dược Phẩm

Dược học

 

 

 

 

Môi Trường

Dược học

 

 

 

 

Ba

19/06/2018

17h00

Pháp Chế Kinh Tế Dược

Dược học

 

 

 

 

Quản Lý Dược Bệnh Viện

Dược học

 

 

 

 

Sinh Học Đại Cương

Dược học

 

 

 

 

Sinh Học Tế Bào

Dược học

 

 

 

 

Sinh Lý

Dược học

 

 

 

 

20/06/2018

17h00

Sinh Lý Bệnh Và Miễn Dịch

Dược học

 

 

 

 

Sản Xuất Thuốc Từ Dược Liệu

Dược học

 

 

 

 

Tâm Lý Đạo Đức Y Học

Dược học

 

 

 

 

Năm

21/06/2018

17h00

Tin Học Ứng Dụng Dược

Dược học

 

 

 

 

Toán Cao Cấp - Xác Suất Thống Kê

Dược học

 

 

 

 

Sáu

22/06/2018

17h00

Thực Vật Dược

Dược học

 

 

 

 

Vật Lý Đại Cương

Dược học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: - Sinh viên đi thi phải có mặt ở phòng thi trước 30 phút

 

 

           - Lịch thi trên là Lịch thi lý thuyết

 

 
             
     

HIỆU TRƯỞNG

 

 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 9
Hôm nay: 31
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468447