LỊCH THI KỲ THI PHỤ (CHÍNH QUY)

| In LỊCH THI KỲ THI PHỤ (CHÍNH QUY)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

MIỀN ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

                          Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2018

LỊCH THI KỲ THI PHỤ

DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Môn Thi

Ngành

 

Chủ nhật

10/06/2018

08h00

Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin 1

Luật Kinh tế

 
 

Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

Luật Kinh tế

 
 

Hai

11/06/2018

14h00

Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Luật Kinh tế

 
 

Kinh Tế Vi Mô

Luật Kinh tế

 
 

Ba

12/06/2018

14h00

Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin 2

Luật Kinh tế

 
 

Kinh Tế Vĩ Mô

Luật Kinh tế

 
 

Luật Hiến Pháp

Luật Kinh tế

 
 

13/06/2018

08h00

Luật Dân Sự

Luật Kinh tế

 
 

Luật Đất Đai

Luật Kinh tế

 
 

14h00

Logic Học Đại Cương

Luật Kinh tế

 
 

Hai

18/06/2018

14h00

Luật Hình Sự

Luật Kinh tế

 
 

Luật So Sánh

Luật Kinh tế

 
 

Soạn Thảo Văn Bản Pháp Luật

Luật Kinh tế

 
 

Ba

19/06/2018

08h00

Luật Tố Tụng Hình Sự

Luật Kinh tế

 
 

13h30

Luật Thương Mại 1

Luật Kinh tế

 
 

20/06/2018

08h00

Luật Thuế

Luật Kinh tế

 
 

13h30

Tâm Lý Học Đại Cương

Luật Kinh tế

 
 

Xã Hội Học Đại Cương

Luật Kinh tế

 
 

 

 

Bảy

09/06/2018

14h00

Quản Lý Kinh Tế Dược

Dược học

 

Bảy

Chủ nhật

09/06/2018

10/06/2018

14h00

08h00

Quản Lý Kinh Tế Dược

Pháp Chế Dược

Dược học

 
 

Pháp Chế Dược

Dược Liệu 1

Dược học

 
 

Chủ nhật

10/06/2018

08h00

Dược Liệu 1

Dược Lý 2

Dược học

 
 

Dược Lý 2

Hóa Lý Dược

Dược học

 
 

Hóa Lý Dược

Hóa Phân Tích 1

Dược học

 
 

Hóa Phân Tích 1

Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin 1

Dược học

 
 

Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin 1

Dược học

 
 

 

 

Hai

11/06/2018

14h00

Nguyên Lý Kế Toán

Quản lý Công nghiệp

 

Kinh doanh Quốc tế

 

Ba

12/06/2018

14h00

Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin 2

Quản lý Công nghiệp

 

Kinh doanh Quốc tế

 

Pháp Luật Đại Cương

Quản lý Công nghiệp

 

Kinh doanh Quốc tế

 
           

 

 

Chú ý: - Sinh viên đi thi phải có mặt ở phòng thi trước 30 phút

           - Lịch thi trên là Lịch thi lý thuyết

                               

 

 

                               

                                                                HIỆU TRƯỞNG

       

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 14
Hôm nay: 36
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468452