Lịch học Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2018 (Lớp 0115133)

| In Lịch học Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2018 (Lớp 0115133)

 

 


Lịch học Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2018 (Lớp 0115133)

 

 

 

STT Mã lớp Thứ Tiết Ngày bắt
đầu học
Ngày kết thúc dự kiến Số tiết
dạy
Giảng viên Phòng học Ghi chú
1 18TH001 2 2 → 5 14/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
2 18TH001 2 6 → 9 14/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
3 18TH001 3 1 → 5 15/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
4 18TH001 4 1 → 5 16/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
5 18TH001 2 2 → 5 21/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
6 18TH001 2 6 → 9 21/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
7 18TH001 3 1 → 5 22/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
8 18TH001 4 1 → 5 23/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
9 18TH001 2 1 → 5 28/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
10 18TH001 2 6 → 10 28/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
11 18TH001 3 1 → 5 29/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
12 18TH001 4 1 → 5 30/05/2018 31/05/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
13 18TH001 6 2 → 5 01/06/2018 01/06/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
14 18TH001 6 6 → 9 01/06/2018 01/06/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01  
15 18TH002 7 1 → 5 02/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01 Nhóm 1 (0115133)
16 18TH002 7 6 → 10 02/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01 Nhóm 1 (0115133)
17 18TH002 7 12 → 15 02/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01 Nhóm 1 (0115133)
18 18TH003 7 6 → 10 09/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Nguyễn Thanh Thảo Phòng CNTT 02 Nhóm 2 (0115133)
19 18TH003 CN 1 → 5 10/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Nguyễn Thanh Thảo Phòng CNTT 02 Nhóm 2 (0115133)
20 18TH003 CN 6 → 10 10/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Nguyễn Thanh Thảo Phòng CNTT 02 Nhóm 2 (0115133)
21 18TH004 CN 1 → 5 10/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01 Nhóm 3 (0115133)
22 18TH004 CN 6 → 10 10/06/2018 07/07/2018 60 ThS. Hồ Anh Tuấn Phòng CNTT 01 Nhóm 3 (0115133)

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 20
Hôm nay: 42
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468458