Về lịch học chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Lớp DH15133 tại cơ sở Dầu Giây

| In Về lịch học chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Lớp DH15133 tại cơ sở Dầu Giây

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 

                   

           Số: 19/TBPĐT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về lịch học chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Lớp DH15133 tại cơ sở Dầu Giây

 

            Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên lớp DH15133 được học tập nâng cao trình độ, đồng thời bảo đảm được chất lượng của sinh viên tốt nghiệp theo yêu cầu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của trường, phòng Đào tạo trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông thông báo đến lớp DH15133 lịch học Ngoại ngữ cụ thể như sau:

NHÓM

NGÀY HỌC

TIẾT HỌC

PHÒNG HỌC

Nhóm 1

Thứ 7

02/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

09/06/2018

 

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

16/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

23/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

30/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

07/07/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

14/07/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

21/07/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

28/07/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

Nhóm 2

Chủ Nhật

03/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

10/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

17/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

24/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

01/06/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

08/07/2018

 

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

15/07/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

22/07/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

29/07/2018

Sáng (tiết 1-5); Chiều (tiết 6-10)

A1-411 (Lầu 3 – Dãy A1)

 

                                                             P. Trưởng phòng Đào tạo

                                                                                                      

                                                                                                                                     Đã ký

 

                                                                             ThS. Phan Trần Uyên Phương          

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 25
Hôm nay: 47
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468463