LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN THỰC HÀNH

| In LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN THỰC HÀNH

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN THỰC HÀNH

DÀNH CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ SINH VIÊN CHÍNH QUY

         

Thứ

Ngày

Thời gian

Môn thi

Ngành

Ba

12/06/2018

17h00

TH Hóa cơ bản dược

Dược học

17h00

TH Hóa phân tích 2 (CQ N1)

Dược học

17h00

TH Hóa phân tích 2 (CQ N2)

Dược học

13/06/2018

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N3)

Dược học

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N4)

Dược học

Năm

14/06/2018

17h00

TH Thực vật dược

Dược học

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N5)

Dược học

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N6)

Dược học

Sáu

15/06/2018

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N7)

Dược học

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N8)

Dược học

17h00

TH Dược khoa

Dược học

Hai

18/06/2018

17h00

TH Dược lý

Dược học

17h00

TH Dược lý 2

Dược học

Ba

19/06/2018

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N9)

Dược học

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N10)

Dược học

17h00

TH Hóa sinh (nhóm 1)

Dược học

20/06/2018

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N11)

Dược học

17h00

TH hóa phân tích 2 (CQ N12)

Dược học

17h00

TH Hóa sinh (nhóm 2)

Dược học

19h00

TH Hóa sinh (nhóm 3)

Dược học

Năm

21/06/2018

17h00

TH Tin học ứng dụng dược

Dược học

17h00

TH Hóa dược 1

Dược học

17h00

TH Hóa dược 2

Dược học

17h00

TH Hóa lý dược

Dược học

Sáu

22/06/2018

17h00

TH Hóa phân tích (LT)

Dược học

17h00

TH Dược liệu

Dược học

17h00

TH Dược liệu 1

Dược học

17h00

TH Dược liệu 2

Dược học

Ba

26/06/2018

17h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 1)

Dược học

17h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 2)

Dược học

19h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 3)

Dược học

19h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 4)

Dược học

27/06/2018

17h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 5)

Dược học

17h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 6)

Dược học

19h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 7)

Dược học

19h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 8)

Dược học

Năm

28/06/2018

17h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 9)

Dược học

17h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 10)

Dược học

19h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 11)

Dược học

19h00

TH Hóa hữu cơ (nhóm 12)

Dược học

17h00

TH Pháp chế - kinh tế dược

Dược học

17h00

TH Độc chất

Dược học

 

Danh sách thí sinh (Xem tại đây)

Ghi chú: danh sách nhóm chia theo từng Sheet

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 21
Hôm nay: 43
Hôm qua: 2048
Tổng cộng: 468459