Thông báo về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ (Đợt 2 năm 2018)

| In Thông báo về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ (Đợt 2 năm 2018)

 

                 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ (Đợt 2 năm 2018)

 

        Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 30/11/2017 về việc tổ chức kỳ thi phụ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông;

            Căn cứ thông báo số 36/TB-ĐHCNMĐ-PĐT ngày 25/12/2017 về việc quy định điều kiện dự thi kỳ thi phụ của Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Miền Đông,

            Trường Đại học Công nghệ Miền Đông thông báo đến sinh viên chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2015 về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

     - Những sinh viên chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2015 bị điểm F ở kỳ thi chính thuộc các học phần của năm học 2017-2018.

     - Những sinh viên chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2015 đủ điều kiện dự thi kỳ thi chính nhưng xin hoãn thi có lý do chính đáng và đã được nhà trường đồng ý.

Lưu ý: Những sinh viên bị cấm thi ở kỳ thi chính sẽ không được tham gia kỳ thi phụ.

2. Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký thi kỳ thi phụ:

     - Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/07/2018.

     - Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo

3. Thời gian và địa điểm thi kỳ thi phụ:

     - Thời gian thi: Tháng 08/2018 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau)

     - Địa điểm thi: Trụ sở chính - Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (Quốc lộ 1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)

4. Lệ phí dự thi:

     - Môn lý thuyết: 200.000 đồng/môn

     - Môn thực hành: 400.000 đồng/môn

5. Nhiệm vụ của sinh viên:

     - Nộp đơn đăng ký thi kỳ thi phụ (sinh viên tải đơn tại website: mut.edu.vn) đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên tự ý bỏ thi kỳ thi phụ thì phải đăng ký học lại.

     - Đóng lệ phí thi để được dự thi.

Lưu ý: Đơn đăng ký dự thi chỉ hợp lệ khi sinh viên điền đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin có trên đơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 28
Hôm nay: 126
Hôm qua: 1246
Tổng cộng: 428769