Thông báo Về việc tăng thời gian phục vụ Thư viện

| In Thông báo Về việc tăng thời gian phục vụ Thư viện

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Đồng Nai, ngày 05 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng thời gian phục vụ Thư viện

 

 

Để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, sinh viên về tăng thời lượng sử dụng thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhất là vào buổi tối và cuối tuần.

 Ban giám hiệu Nhà trường đã đồng ý để Trung tâm Thông tin - Thư viện tăng thời gian mở cửa Thư viện.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 10/09/2018.

Thời gian phục vụ như sau:

-        Từ Thứ hai đến Thứ Năm:

+Buổi sáng : từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

+Buổi chiều : từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

+Buổi tối : từ 18 giờ đến 20 giờ.

-        Thứ sáu, Thứ bảy:

+Buổi sáng : từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

+Buổi chiều : từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

+Buổi tối : từ 18 giờ đến 22 giờ.

Đây là một trong những giải pháp của Nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào   tạo theo hệ thống tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

          Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo đến toàn thể cán bộ, sinh viên Nhà trường biết.

 

                                                                                          THƯ VIỆN

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 22
Hôm nay: 120
Hôm qua: 2017
Tổng cộng: 768410