Danh sách thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2020 (Thi ngày 17/01/2021)
13/01/2021

STT SBD MaSV Ho Ten Phai NgaySinh NoiSinh PhongThi GioThi CaThi GhiChu
1 206001 0117130900 Nguyễn Tri Ân Nam 20/10/1992 Bến Tre 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
2 206003 0117130925 Trịnh Nguyễn Hoàng Anh Nữ 28/06/1996 Đồng Nai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
3 206004 0117130702 Lê Thị Bắc Nữ 20/04/1994 Thanh Hóa 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
4 206005 0117130890 Hồ Bùi Gia Bạch Nữ 25/12/1991 Gia Lai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
5 206008 0117130812 Cao Thế Dâng Nam 09/07/1989 Đắk Lắk 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
6 206009 0117130765 Trần Cảnh Thành Đạt Nam 15/12/1993 Bình Thuận 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
7 206010 0117130719 Nguyễn Hữu Đức Nam 24/08/1988 Ninh Thuận 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
8 206011 0117130977 Nguyễn Văn Đức Nam 20/08/1985 Nghệ An 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
9 206012 0117130942 Lê Mỹ Dung Nữ 02/10/1995 Bình Định 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
10 206013 0117130889 Phan Thị Cẩm Dung Nữ 07/05/1982 Tp. Hồ Chí Minh 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
11 206014 0117130674 Lữ Trường Giang Nam 02/02/1995 Quảng Ngãi 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
12 206015 0117130834 Phạm Thị Như Nữ 27/02/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
13 206016 0117130751 Hồ Vũ Thanh Hải Nữ 24/06/1985 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
14 206017 0117130748 Chu Thị Ngọc Hân Nữ 07/05/1992 Đồng Nai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
15 206018 0117130863 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 02/05/1984 Tây Ninh 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
16 206082 0116110184 Đinh Minh Hiển Nam 11/05/1998 Đồng Tháp 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
17 206020 0117130893 Bùi Thị Hoa Nữ 06/03/1986 Thái Bình 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
18 206021 0117130813 Trần Thị Xuân Hòa Nữ 08/10/1994 Đồng Nai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
19 206022 0117130820 Vũ Thị Thái Hòa Nữ 21/02/1986 Đồng Nai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
20 206023 0117130660 Trịnh Thị Hồng Nữ 25/05/1990 Thanh Hóa 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
21 206024 0117130896 Lê Xuân Hùng Nam 04/04/1990 Đồng Nai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
22 206026 0117130846 Lương Thị Hương Nữ 26/03/1985 Thanh Hóa 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
23 206027 0117130671 Đào Thị Huyền Nữ 10/06/1994 Bình Định 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
24 206030 0117130894 Đoàn Thị Lam Nữ 27/01/1993 Nghệ An 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
25 206031 0117130892 Đinh Đức Lâm Nam 10/04/1991 Tp. Hồ Chí Minh 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
26 206032 0117130698 Đỗ Nguyễn Hoàng Lâm Nam 12/10/1991 Tây Ninh 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
27 206033 0117130732 Trương Thị Bích Lan Nữ 20/05/1987 Bình Định 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
28 206034 0117130822 Nguyễn Thị Ngọc Liễu Nữ 24/06/1995 Bình Thuận 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
29 206038 0117130742 Võ Thị Mai Nữ 20/10/1990 Bình Phước 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
30 206037 0117130851 Trần Thị Mai Nữ 05/08/1985 Nghệ An 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
31 206036 0117130728 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ 26/03/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
32 206040 0117130757 Huỳnh Thị Mộng Nữ 1990 Vĩnh Long 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
33 206041 0117130897 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 04/12/1986 Đắk Lắk 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
34 206042 0117130692 Tiêu Thị Bích Ngọc Nữ 22/07/1986 Đồng Nai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
35 206043 0117130736 Nguyễn Thanh Nhàn Nam 12/04/1987 Tây Ninh 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
36 206044 0117130840 Nguyễn Thị Bình Nhị Nữ 10/10/1993 Hà Tĩnh 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
37 206046 0117130673 Trương Thị Huỳnh Như Nữ 27/04/1994 Long An 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
38 206045 0117130941 Huỳnh Như Nữ 01/04/1995 Bình Định 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
39 206079 0118130118 Phạm Thị Phương Nữ 23/05/1988 Hải Dương 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01 Thi lại
40 206048 0117130652 Lê Thị Hồng Phương Nữ 03/07/1966 Đồng Nai 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
41 206047 0117130842 Đặng Thị Như Phương Nữ 20/09/1982 Quảng Trị 1 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
42 206049 0117130755 Lưu Thị Bích Phượng Nữ 05/08/1984 Đắk Lắk 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
43 206050 0117130836 Hoàng Thị Mai Quý Nữ 20/06/1993 Hã Tĩnh 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
44 206051 0117130010 Nguyễn Ảnh Sang Nam 19/09/1988 Hồ Chí Minh 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
45 206052 0117130734 Nguyễn Thị Sáu Nữ 02/09/1988 Nghệ An 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
46 206053 0117130647 Nguyễn Hồng Sơn Nam 06/06/1989 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
47 206083 0116131180 Lê Vũ Ngọc Thạch Nam 05/02/1982 Lâm Đồng 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
48 206055 0117130747 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 18/01/1992 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
49 206054 0117130690 Lê Thái Thanh Nữ 11/06/1982 Cần Thơ 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
50 206056 0117130887 Nguyễn Thị Minh Thiện Nữ 19/09/1982 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
51 206057 0117130752 Nguyễn Thị Bé Thơ Nữ 12/12/1987 Vĩnh Long 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
52 206081 0118130105 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 02/05/1996 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01 Thi lại
53 206080 0118130129 Nguyễn Thị Xuân Thu Nữ 23/09/1994 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01 Thi lại
54 206058 0117130888 Bùi Thị Thúy Nữ 20/06/1986 Bắc Giang 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
55 206059 0117130730 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 08/05/1983 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
56 206061 0117130740 Phạm Thị Thủy Nữ 07/02/1987 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
57 206060 0117130818 Lê Thị Thu Thủy Nữ 07/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
58 206062 0117130731 Trần Thị Thanh Toàn Nữ 15/01/1987 Thừa Thiên Huế 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
59 206063 0117130821 Phạm Thị Kim Trâm Nữ 09/08/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
60 206064 0117130878 Đặng Thị Kiều Trinh Nữ 26/09/1993 Lâm Đồng 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
61 206065 0117130871 Nguyễn Quang Trúc Nam 24/02/1990 Bình Phước 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
62 206066 0117130935 Nguyễn Hoàng Trung Nam 25/10/1982 Huế 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
63 206067 0117130764 Nguyễn Văn Trung Nam 01/03/1993 Nghệ An 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
64 206068 0117130832 Hồ Xuân Trường Nam 02/04/1988 Thanh Hóa 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
65 206069 0117130895 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 02/08/1979 Lâm Đồng 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
66 206070 0117130672 Nguyễn Đức Tuấn Nam 12/01/1995 Thanh Hóa 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
67 206072 0117130653 Nguyễn Lê Ngọc Tuyền Nữ 26/01/1993 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
68 206071 0117130689 Dương Thị Thanh Tuyền Nữ 17/10/1994 Bình Thuận 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
69 206073 0117130876 Đặng Phương Uyên Nữ 31/08/1990 Bình Thuận 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
70 206074 0117130009 Nguyễn Cẩm Uyên Nữ 21/01/1994 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
71 206076 0117130980 Nguyễn Thị Ái Vân Nữ 23/10/1992 Nghệ An 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
72 206075 0117130750 Lê Thị Vân Nữ 07/07/1984 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
73 206077 0117130675 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 13/12/1962 Đồng Nai 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01  
74 206078 0117130926 Vũ Thị Hải Yến Nữ 16/05/1994 ĐắkNông 2 Lúc 8 giờ 00 Ca 01